Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A négy varna

2008.09.25

 

A négy varna (társadalmi rend)

 

1. sudrák: (művészek és kétkezi munkások)
A sudra a társadalom rétegei közül az egyetlen, akiknél megengedett mások által alkalmazásban lenni,
a többi varna gazdaságilag és foglalkozásukban önálló.

Legfőbb kötelességeik:
- mások szolgálata
- kitartó és kemény munka
- büszke lehet a saját munkájára
- kövesse az általános erkölcsi elveket, (pl.: ne lopjon)
- házasodjon meg (ez az egyetlen kötelező rituális folyamat, amit el kell végezniük)


2. vaisyák:(állattenyésztők, kereskedők és üzletemberek)
A vaisya egy termelő osztály. A következő két osztállyal együtt "kétszer-születetteknek"
nevezik őket, azt mutatva, hogy elfogadták a szentelt zsinórt (lelki avatás szimbóluma),
és be kell mutatniuk bizonyos szertartásokat, rituálékat.
Legfőbb kötelességeik:
- az állatok ( főleg a tehenek) és a föld védelme
- jólétet és bőséget teremteni
- ellátni a munkásokat elegendő élelemmel és ruházattal
- becsületesen kereskedni
- adót fizetni a ksatriyáknak (az uralkodó osztálynak)


3. ksatriya:(harcosok, rendfenntartók és hivatalnokok)
A ksatriyák a nemesek, a társadalom védelmezői. Noha rendelkeznek bizonyos előjogokkal,
elvárt tőlük, hogy rendelkezzenek számottevő testi erővel és határozott jellemmel.
Legfőbb kötelességeik:
- a polgárok -különösen a nők, gyerekek, idősek, tehenek és a bráhmanák- védelme
- biztosítani, hogy a polgárok tudják gyakorolni előírt kötelességeiket és lelki fejlődésüket
- legyen az első ember a csatában, és soha ne meneküljön el a csatatérről
- tartsa be az adott szavát
- soha ne utasítsa vissza a kihívást
- fejlessze az olyan tulajdonságait, mint az erő, lovagiasság és a nagylelkűség
- szedjen adót a vaisyáktól, és soha ne fogadjon el adományokat semmilyen körülmények közt
- fogadjon el tanácsokat, főleg a bráhmanáktól
- ismerje a szentírásokat, különösen az artha sástrát
- ne legyen megalkuvó bűntény vagy igazságtalanság esetén
- vállaljon felelősséget a királyságában előforduló szűkölködésért
- uralja az érzékeit, elméjét és csak a szentírásokban foglaltak szerinti élvezeteket fogadja el
- hagyjon utódot maga után


4. brahmana:(papok, tanítók és értelmiségiek)
A brahmanák oktatnak és lelki vezetést biztosítanak. Ők határozzák meg a társadalmak értékrendjét
és nézeteit. A hagyomány szerint biztosítva voltak az alapszükségleteik,
ezért a lelki feladataiknak szentelhették magukat. Elvárt volt tőlük a nagyon egyszerű életmód.
Legfőbb kötelességeik:
- a Védák tanulmányozása és tanítása
- áldozatok és vallásos szertartások bemutatása, és mások oktatása a szertartások végzéséről
- adományokat elfogadni és adományozni
- tanácsokat adni, különösen a ksatriyáknak
- egészségügyi ellátást biztosítani és általános tanácsokat adni anélkül,
hogy fizetséget várna el cserébe
- ismerni a Brahmant (lélek, önvaló, Isten)
- soha nem elfogadni fizetett alkalmazást
- kifejleszteni minden ideális tulajdonságot, főképpen az igazmondást, becsületességet, tisztaságot,
egyszerűséget, lemondást, tudást és a bölcsességet.
Manapság csak néhány hindu követi nagyon szigorúan ezt a 4 asramot. Ennek ellenére a jámbor és szabályozott módon élvezni az életet, amelyet a fokozatos visszavonulás követ, marad meg eszményképnek.

A hindu iratok szerint a varnásrama rendszer nem egy emberalkotta rendszer, hanem megjelenik minden emberi társadalomban különféle fokozatokban.
Az embereknek a munkavégzéshez különböz? veleszületett képességeik vannak és a személyes tulajdonságaik is különböz?ek. Az életnek vannak olyan szakaszai, amikor könnyebb és kifizet?d?bb bizonyos tetteket végezni. A hinduizmus azt tanítja, hogy az emberek a legjobban úgy vehetik észre a bennük rejl? képességeiket, hogy kihasználják ezeket a természetes elrendezéseket, és a társadalom ezeket figyelembe véve szervez?dik és m?ködik.

Minden varnának és asramának megvannak a maga sajátságos kötelezettségei. Van ami kívánatos az egyik társadalmi osztálynál de a másiknál ugyanaz lealacsonyító. Például a teljes er?szak-mentesség a papság esetében elengedhetetlen, míg méltatlan egy ksatriyához az effajta viselkedés.
Vagy például a gazdagság, a gyermekek vállalása fontos a családfenntartók esetében, de a közeli kapcsolat n?kkel és pénzzel lelki öngyilkosságot jelent a lemondott életrend?ek számára.
A látszólagos különbségek mögött ott van a lelki életben való fejl?dés közös célja, amely a sanatana dharmán alapszik. A sanatana dharma részét képez? lelki egyenjogúság és a szolgáló hangulat nélkül a varnásrama dharma lealacsonyodik a merev és a kihasználáson alapuló kasztrendszer szintjére.